Monitor Polski

M.P.2017.468

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 39/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 2017 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek odznaczony zostaje
LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

płk Wiesław Feliks Cuper.