Monitor Polski

M.P.2017.303

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 14/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczony zostaje
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Jan Sylwester Mielcarek.