Monitor Polski

M.P.2016.1069

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 459/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 września 2016 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za zasługi w promowaniu polskości, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych odznaczony zostaje obywatel Republiki Czeskiej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Bogdan Kokotek.