Nadanie odznaczenia. - M.P.2016.1052 - OpenLEX

Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2016.1052

Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 428/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 września 2016 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczony zostaje
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Zbigniew Sieczkoś.