Nadanie odznaczenia. - M.P.2016.1035 - OpenLEX

Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2016.1035

Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 400/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczony zostaje
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

ks. Jan Michał Nikiel.