Nadanie odznaczenia. - M.P.2016.1043 - OpenLEX

Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2016.1043

Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 414/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej odznaczony zostaje
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

o. Witold Piotr Słabig.