Monitor Polski

M.P.2015.326

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2015 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 63/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, odznaczony zostaje

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

płk Jarosław Andrychowski.