Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.1995.12.142

Akt indywidualny
Wersja od: 7 marca 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 1994 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 233/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poi. 450), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, za wykazanie wyjątkowej odwagi oraz narażenie życia w czasie wykonywania obowiązków służbowych odznaczony zostaje

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

pośmiertnie

sierż. Artur Kostrowski s. Mieczysława.