Nadanie odznaczeń wojskowych.

Monitor Polski

M.P.2009.59.797

Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 maja 2009 r.
o nadaniu odznaczeń wojskowych

Rej. 139/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za czyny męstwa i odwagi dokonane podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

KRZYŻEM WOJSKOWYM

1. st. szer. Adamek Janusz, 2. por. Jóźwiak Maciej Dominik, 3. st. szer. Kizowski Edmund, 4. chor. Kurzydło Dariusz, 5. kpt. Miszczak Mariusz, 6. st. plut. Ochal Adam, 7. st. szer. Postek Arkadiusz, 8. mł. chor. Rozbicki Marek, 9. st. mar. Sawicki Arkadiusz, 10. kpr. Stałowski Szymon, 11. mł. chor. Święcicki Przemysław, 12. por. Zieliński Rafał, 13. ppor. Żołędziewski Marek,

za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych

WOJSKOWYM KRZYŻEM

ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. ppłk Bieniek Piotr Sławomir, 2. st. szer. Klimczak Krzysztof, 3. kpt. Kołat Andrzej, 4. st. chor. szt. Krysiński Jarosław, 5. mjr Lelewski Marcin, 6. st. plut. Nurkowski Marcin Robert, 7. mł. chor. Stopiński Paweł, 8. mjr Sztuka Emil Witold, 9. ppłk Szymański Marcin.