Monitor Polski

M.P.1946.29.55

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 marca 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 18 stycznia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą w dniu 18 stycznia 1946 r. w uznaniu zasług dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej położonych w dziele pracy organizacyjnej, stworzenia administracji i samorządu, uruchomienia szkolnictwa i odbudowy demokratycznej państwowości polskiej na ziemiach Województwa Śląsko-Dąbrowskiego odznaczeni zostali:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1. Barański Antoni, 2. Birken Ignacy Bolesław, 3. mgr. Buffi Józef, 4. Domagała Mieczysław, 5. Duszyński Feliks, 6. mgr. Faściszewski Antoni Tomasz, 7. Fuks Stanisław, 8. inż. Gąsiorowski Kazimierz Wojciech, 9. inż. Gorzechowski Wiesław, 10. inż. Guzicki Stanisław, 11. mjr. Jurkowski Józef, 12. inż. Kamieniecki Feliks, 13. Kamiński Walerian, 14. Klimczyk Jan, 15. Kokoszka Józef, 16. Kotula Oskar, 17. płk. Kratko Józef, 18. Wroński Zygmunt, 19. Krzesiński Władysław, 20. mjr. Kufel Teodor, 21. Kulpiński Stanisław, 22. Laskowski Stanisław, 23. Ładyżyński Teodor, 24. mgr. Łos Władysław, 25. inż. Mickiewicz Tadeusz, 26. Mikuła Czesław, 27. Munnich Adam Włodzimierz, 28. dr. mjr. Nadolski Witold, 29. inż. Olędzki Bolesław, 30. gmr. Pałka Władysław, 31. Rembacz Władysław, 32. Rudlicki Władysław, 33. Saffak Jan, 34. Serafin Józef, 35. inż. Siwiński Jerzy, 36. ppłk. Stahl Włodzimierz, 37. Stańczyk Stanisław, 38. Sznura Stefan, 39. inż. Wałecki Franciszek, 40. inż. kpt. Wargin-Słomiński, Józef, 41. Wilkowicz Stanisław, 42. Zbrojowa Jadwiga.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sierż. Bacia Stanisław, 2. Bartoszewski Leon, 3. Bartuszek Bolesław, 4. Bożek Tadeusz, 5. Browarski Józef, 6. Buczek Zofia, 7. Burda Jan, 8. Chor. Cesarz Włodzimierz, 9. Czekalski Adam, 10. ppor. Cybulski Władysław, 11. Dankowicz Henryk, 12. Deblessen Józef, 13. Druk Ludwik, 14. Dobrowolski Wacław, 15. Drozdek Jerzy, 16. Dukat Janina, 17. Dziekan Marian, 18. ppor. Gajda Stanisław, 19. Gawalewicz Bolesław, 20. Gierak Gustaw, 21. Gillert Antoni Jan, 22. Gollis Józef, 23. dr. Golonek Karol, 24. Gołygowski Michał, 25. Grodkiewicz Eugeniusz, 26. Gryla Alfred, 27. Grzyb Leopold, 28. Hadrys Tomasz, 29. Hejda Jerzy, 30. Herm Adolf, 31. dr. Huchro Adam, 32. Jannik Adam, 33. ppor. Jasionek Stefan, 34. Jaskóła Paweł, 35. Jędrysiak Leon, 36. Jędrysik Kazimierz, 37. Jędrzejczak Jan, 38. Jędrzejczyk Maria Felicja, 39. Imach Franciszek, 40. Juzon Janina, 41. inż. Kałkowski Tadeusz, 42. Kania Jan, 43. Karwat Mieczysław, 44 por. Kasperski Aleksander, 45. Kaszyk Zygmunt, 46. Kisielewski Edmund, 47. Kisza Karol, 48. Klecha Franciszek, 49. Kleinert Pelagia, 50. Knizowa Ema, 51. Knop Adolf, 52. Kobus Stanisław, 53. Konasiewicz Michalina, 54. Konieczko Tadeusz, 55. ppor. Kopeć Wiktor, 56. Krajewska Maria, 57. Krakowski Ludwik Józef, 58. Kryca Bolesław, 59. mgr Książek Stanisław, 60. Kucytowski Daniel, 61. chor. Kucharski Tadeusz, 62. Kuras Władysław, 63. Kurbiel Józef, 64. Lasek Józef, 65. Łatak Marian, 66. Łyczko Serafin, 67. Mach Stanisław, 68. Machura Julian, 69. Majdziński Mieczysław, 70. Majewski Władysław, 71. Marchwicka Zofia, 72. Martynus Władysław, 73. Marek Jan, 74. Mazurek Tadeusz, 75. kpt. Messing Juliusz, 76. Mikos Antoni, 77. por. Modrzejewski Bronisław, 78. Moskwa Roman, 79. Mrozek Wawrzyniec, 80. Nabzdyk Stanisław, 81. Niewiadomski Marian, 82. Ogorzały Witold, 83. inż. Ojrzyński Włodzimierz, 84. Orłowski Eugeniusz, 85. Pająk Antoni, 86. Pająk Franciszek, 87. Paliga Władysław, 88. Pałka-Karpiński Leon, 89. Pazio Aleksander, 90. Pelc Michalina, 91. Perdak Władysław, 92. Pluta Józef, 93. Płonka Adolf, 94. Polczyk August, 95. Polak Jan 96. Potempa Józef, 97. Przeszowski Kazimierz, 98. Pusz Jan, 99. ppor. Rupala Edmund, 100. mgr. Rybicki Stanisław, 101. Ścieszka Karol, 102. Skorupski Eugeniusz, 103. por. Śmiela Robert, 104. ppor. Smolec Adam, 105. Sosna Jerzy, 106. Stanaszek Mieczysław, 107. Strąk Mieczysław, 108. dr. Strzemieński Marian, 109. Suchan Adam, 110. Szarowski Karol, 111. Szmaj Edward, 112. Szreter Karol, 113. mgr. Szczęsny Roman, 114. Szczepanek Augustyn, 115. Sznapka Józef, 116. Szymik Eugeniusz, 117. Taliński Karol-Stanisław, 118. Wacław Jerzy, 119. Weintraub Leon, 120. Wieczorek Emanuel, 121. Wiesiołek Emanuel, 122. Wiktor Stanisław, 123. Wiltosiński Franciszek, 124. inż. Wilimowski Kazimierz, 125. ppor. Wiśniewski Józef, 126. Witos Ludwik, 127. Wolski Wacław, 128. Wołkowski Jan, 129. Krysa Władysław, 130. Wróblewski Wojciech, 131. Żelichowski Jan, 132. inż. Zimmer Witold, 133. Żmuda Kazimierz, 134. Żemełka Jan, 135. Żurawski Bolesław, 136. Żydek Stanisław, 137. mgr. Żymełka Franciszek, 138. Żymła Franciszek, 139. kpt. Żytowiecki Tadeusz Jan.

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Barczyk Józef, 2. Biełka Alojzy, 3. Cylc Jerzy, 4. Danicz Konrad, 5. Działach Józef, 6. Dzierżanowski Tadeusz, 7. Kołodziejski Franciszek, 8. Krajewski Józef, 9. Kurek Ludwik, 10. Lewandowski Kazimierz, 11. Łytek Alojzy, 12. Matuszewski Stanisław, 13. Miller Ludwik, 14. Mucha Roman, 15. Myrda Stanisław, 16. Nowak Stanisław, 17. Proch Wojciech, 18. Ratajczak Ignacy, 19. Sadowski Stefan, 20. Sajdak Władysław, 21. Spandel Roman, 22. Szramek Alfred, 23. Tudzio Jerzy, 24. Wawrzynek Ryszard, 25. Sznapka Alojzy, 26. Wyparło Zbigniew, 27. Wypukoł Reinhold, 28. Wyrobek Józef, 29. Wysocki Marian, 30. Zowada Teodor.