Monitor Polski

M.P.1952.A-103.1590

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA
z dnia 15 listopada 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)
Na w

niosek Kierownika Ministerstwa Hutnictwa - za siedmioletnią nienaganną i nieprzerwaną pracę pod ziemią - odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borecki Tomasz s. Tomasza, 2. Ligus Wojciech s. Józefa, 3. Slusarczyk Tomasz s. Wojciecha, 4. Wiecha Stanisław s. Ludwika.