Monitor Polski

M.P.1952.A-101.1535

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA
z dnia 15 listopada 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)
Na wniosek Zarządu Głównego Ligi Kobiet - za zasługi w pracy społecznej i zawodowej - odznaczone zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Żak Anna.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Banach Katarzyna,

3. Zaręba Janina.