Monitor Polski

M.P.1952.A-98.1502

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITREJ
z dnia 8 listopada 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/664/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych – za zasługi w pracy zawodowej – odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

dr Gronowski Jerzy s. Karola.