Monitor Polski

M.P.1952.A-97.1484

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 listopada 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITREJ
z dnia 5 listopada 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/657/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych – za zasługi w pracy zawodowej – odznaczona zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Dudek Maria c. Karola.