Monitor Polski

M.P.1952.A-97.1482

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 listopada 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITREJ
z dnia 4 listopada 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/635/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Ministra Przemysłu Maszynowego – za zasługi w pracy zawodowej – odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bekier Ignacy s. Szyi, 2. Jakimiak Antoni s. Aleksandra, 3. Turecka Emilia c. Henryka.