Monitor Polski

M.P.1952.A-74.1177

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA
z dnia 31 lipca 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/345/52

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Katowicach, Krakowie i Opolu – odznaczone zostają następujące osoby, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bochenek Marcin,

2. Bochenek Karolina,

3. Geruszyński Jan,

4. Geruszyńska Aniela,

5. Kroworsch Jan,

6. Kroworsch Anna,

7. Machnik Alojzy,

8. Machnik Małgorzata,

9. Ramzia Józef,

10. Ramzia Katarzyna.