Monitor Polski

M.P.1952.A-70.1133

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 sierpnia 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA
z dnia 22 lipca 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/510/52

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego – za zasługi w pracy zawodowej – odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. inż. Ratz Emilia.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Andrzejczyk Kazimierz, 3. Freilich Henryk, 4. Kosiński Tadeusz, 5. Sternlicht Maksymilian, 6. inż. Witkowski Wacław.