Monitor Polski

M.P.1952.A-70.1132

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 sierpnia 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA
z dnia 22 lipca 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/508/52

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego – za zasługi w pracy zawodowej – odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Woźniakowski Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Czerniak Julian, 3. inż. Gajęcki Stefan, 4. Kołomecki Henryk, 5. Melka Władysław, 6. Stankiewicz Alfons, 7. Szmigielski Witold.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Aleksandrowicz Stanisław, 9. Kałużny Bronisław, 10. Lizik Władysław, 11. Marciniak Czesław, 12. Michalak Józef, 13. Przyszło Jan, 14. Pyrzyński Edward, 15. Rapeła Mieczysław, 16. Szukalski Zenon.