Monitor Polski

M.P.1952.A-35.505

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 marca 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/176/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Ministra Kultury i Sztuki z okazji 70-lecia twórczości literackiej - odznaczony zostaje

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Umiński Władysław Jan.