Monitor Polski

M.P.1952.A-28.389

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 26 lutego 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/69/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie - za zasługi w pracy zawodowej - odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dziejowski Roman.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Sokołowski Włodzimierz.