Monitor Polski

M.P.1952.A-27.365

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 lutego 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/58/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie - za patriotyczną postawę i wzorowe wykonanie obowiązków wobec Państwa - odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bobusia Stanisław, 2. Drewniak Karolina, 3. Kłos Ludwik, 4. Korzeniowski Antoni, 5. Reguła Jan, 6. Rysz Stanisław, 7. Wójcik Franciszek.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Augustyn Jakub, 9. Babiuch Władysław, 10. Biedka Cecylia, 11. Bielec Stanisław, 12. Burkot Antoni, 13. Capłap Władysław, 14. Czajka Kazimierz, 15. Czucha Jan, 16. Dąbal Jan, 17. Dreszczyk Mikołaj, 18. Dutka Jan, 19. Dyrda Józef, 20. Ferko Stefan, 21. Filip Ludwik, 22. Filipowska Tekla, 23. Gaweł Franciszek, 24. Grabowski Szymon, 25. Halicki Bazyli, 26. Jędryka Stanisław, 27. Jochym Jan, 28. Jemioło Władysław, 29. Knych Adam, 30. Konik Jan. 31. Lubera Franciszek, 32. Makowiecka Magdalena, 33. Małopolski Jan, 34. Mazur Anna, 35. Olech Andrzej, 36. Owczarski Franciszek, 37. Piekarski Jan, 38. Połynkiewicz Paweł, 39. Rak Stanisław, 40. Rokita Franciszek, 41. Rydzik Andrzej, 42. Sękowski Jan, 43. Sikora Andrzej, 44. Sikora Jakub, 45. Siłka Antoni, 46. Sobek Jakub, 47. Sopel Andrzej, 48. Stanek Jan, 49. Stępień Wiktoria, 50. Stróż Jan, 51. Such Stanisław, 52. Surmacz Jan, 53. Szewczyk Stanisław, 54. Szwajkowski Józef, 55. Urbanik Adolf, 56. Ząbek Franciszek, 57. Ząbroń Jan, 58. Zubik Henryk, 59. Żyła Józef.