Monitor Polski

M.P.1952.A-27.363

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 lutego 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/675/51.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie - za patriotyczną postawę i wzorowe wykonanie obowiązków wobec Państwa - odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kryger Józef, 2. Niciak Jan, 3. Prylewski Tadeusz, 4. Romaniuk Julian, 5. Świątek Stanisław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bednarek Kazimierz, 7. Ceglarski Adam, 8. Chrobak Józef, 9. Frydrychowicz Franciszek, 10. Gryzio Bronisław, 11. Jereczek Bernard, 12. Kieres Stefan, 13. Lipka Henryk, 14. Liszewski Edmund, 15. Łysy Stefan, 16. Makowski Jan, 17. Małko Stanisław, 18. Matczak Jan, 19. Nastarowicz Zygmunt, 20. Przybyła Józef, 21. Roziewicz Józef, 22. Siemiatkowski Konstanty, 23. Siwek Jan, 24. Smentek Franciszek, 25. Stosik Jan, 26. Szewczyk Marian.

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut