Nadanie odznaczeń państwowych. - M.P.1951.A-74.980 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń państwowych.

Monitor Polski

M.P.1951.A-74.980

Akt indywidualny
Wersja od: 23 sierpnia 1951 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 10 lipca 1951 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/257/51

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Centralnego Związku Spółdzielczego - za zasługi w pracy zawodowej i społecznej - odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dudek Janina, 2. Krosta Władysław, 3. Popiołek Jan, 4. Sadłowski Stefan, 5. Wittlin Dawid, 6. Żeleszkiewicz Władysława.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Beler Jan, 8. Buzałek Franciszek, 9. Bryś Stanisława, 10. Cach Karol, 11. Grabowska Teresa, 12. Konieczna Cecylia, 13. Hildebrandt Józef, 14. Kowalska Halina, 15. Kowalska Marta, 16. Landowska Elżbieta, 17. Mielnik Władysław, 18. Piątek Jan, 19. Reszka Zygmunt, 20. Schneider Stanisława, 21. Szpulak Stanisław, 22. Woźnicki Ignacy.