Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2023.964

Akt indywidualny
Wersja od: 8 września 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lipca 2023 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 325/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031),na wniosek Wojewody Małopolskiego, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

1. Ramijan Piotr Paweł,

2. Wątor Wojciech Józef.