Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2023.484

Akt indywidualny
Wersja od: 4 maja 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lutego 2023 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 79/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przyrody:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Staroniewicz Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Baran Tomasz Stanisław,

3. Mroczkowski Edmund Stanisław,

4. Podraza Jan,

5. Starzak Janusz Kazimierz,

6. Strzyż Krzysztof Dariusz,

7. Szkamruk Zenon Marian,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Jasińska Justyna Magdalena,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Dobranowski Grzegorz Jacek,

10. Żywczak Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Fortuna Grzegorz Wojciech,

12. Pochroń Tomasz Stanisław,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bogucki Mateusz Sergiusz,

14. Demski Dagnosław Tadeusz,

15. Janowski Andrzej Stanisław,

16. Kabaciński Jacek,

17. Mielczarek Mariusz Kazimierz,

18. Purowski Tomasz,

19. Włodarczak Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Baraniecka-Olszewska Kamila Jolanta,

21. Bis Magdalena,

22. Czekaj-Zastawny Agnieszka Matylda,

23. Godula-Węcławowicz Róża,

24. Kość-Ryżko Katarzyna Emilia,

25. Lis Bartłomiej,

26. Paroń Aleksander Mikołaj,

27. Trzeciecki Maciej Michał,

28. Wółkiewicz Ewa Joanna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy:

29. Kluczyńska Edyta Danuta,

30. Kowalczyk Kamil Łukasz,

31. Sieminiak Aneta Barbara,

32. Skrzypek Michał Piotr,

33. Wieczysta Kamila,

za zaangażowanie w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2

34. Majcher Małgorzata Dorota,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Łazarski Andrzej Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Gołębiewski Damian,

37. Krauza Sławomir,

38. Łapkiewicz Euzebiusz,

39. Miaskowski Wojciech,

40. Narewski Przemysław,

41. Rogowski Mirosław,

42. Wysocki Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Matyjasik Agnieszka Hanna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej, za niesienie pomocy charytatywnej oraz udzielanie wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Czopek Andrzej Roman,

za zasługi w działalności społecznej i rzemieślniczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Dąbrowski Tadeusz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Nowak Zbigniew Stanisław,

47. Ptak Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Baltaza Jan Tadeusz,

49. Majerczyk Józef,

50. Sosnowski Mariusz Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, za upowszechnianie ratownictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Banaszkiewicz Urszula Dominika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Borzęcki Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój edukacji:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Bielska-Kahan Maria Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Kosacka Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Łoboz Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania ratownictwa medycznego

56. Chramiec Adam,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

57. Giemza Łukasz,

58. Wąs Grzegorz Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

59. Harbut Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

60. Kois Czesław,

61. Lisowski Marcin Tomasz,

62. Miśkowiec Janusz,

63. Rubiś Rafał Jan,

64. Stopka Bogusław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój górnictwa

65. Achtelik Piotr Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, za upowszechnianie ratownictwa

66. Czopek Piotr Robert,

za zasługi w działalności społecznej i edukacyjnej

67. Paluch Krystyna Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Wojcieszyn Michał Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Honisz Grzegorz Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za niesienie pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym:

70. Grzymowski Marek Łukasz,

71. Jarzyńska-Stęclik Agnieszka Anna,

72. Sawicka-Róg Anna Weronika,

73. Świerad Ilona Gabriela,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

74. ks. Palowski Michał Alojzy,

za zasługi w działalności społecznej, za niesienie pomocy charytatywnej oraz udzielanie wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy

75. Stęclik Tomasz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

76. Trautberg Jarosław Tomasz,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Chudobiecki Jan Jakub,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kołaczyk Robert,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Stanisławski Piotr Michał,

80. Żok Henryk.