Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2023.478

Akt indywidualny
Wersja od: 4 maja 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lutego 2023 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 64/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. Grzębski Artur,

2. sierż. szt. Haluch-Willmann Agata Zofia,

3. Kowalkowski Łukasz Stanisław,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

4. Brzana Marcin Łukasz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

5. Stuglik Sebastian Sylwester.