Nadanie odznaczeń. - M.P.2022.813 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2022.813

Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 maja 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 218/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chlebek Zdzisław Wiesław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Brunke Roman,

3. Goliński Janusz Stefan,

4. Lewi Kiedrowski Jerzy Leon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dołębski Andrzej,

6. Ebertowski Mirosław Jan,

7. Gliniecki Arkadiusz Piotr,

8. Klasa Jan,

9. Kosecki Janusz Jerzy,

10. Krajewska Elżbieta Teresa,

11. Laniecki Piotr Kazimierz,

12. Piechowski Grzegorz Tadeusz,

13. Stosik Stanisław Edmund,

14. Sylka Ryszard Jan.