Nadanie odznaczeń. - M.P.2021.1025 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2021.1025

Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 351/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Foltzer Marta Justyna, 2. o. Kłoczowski Andrzej Józef, 3. Kubit Bożena Józefa, 4. Maciuk-Agnel Romana Paulina,

5. Major Barbara, 6. Ostachowicz Beata Stanisława, 7. Plewicka-Ślusarczyk Małgorzata Joanna, 8. Skwarnicki Krzysztof Jan, 9. Tarnawska Anna Marta, 10. Trzeciak Grażyna Barbara, 11. Ziobrzyńska Anna Eugenia.