Monitor Polski

M.P.2020.448

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 65/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem:

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

po raz drugi

1. kpt. Kaszyński Bartłomiej,

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

2. mł. chor. Bratuś Michał Józef, 3. st. sierż. Gajda Tomasz Michał, 4. ppłk Gandera Paweł Stanisław, 5. st. szer. Jakubowski Marcin, 6. mł. chor. Janczak Piotr Edward, 7. ppor. Kłyś Paweł Przemysław, 8. sierż. Kobos Przemysław, 9. plut. Kubiak Tomasz, 10. plut. Mitura Marek Mirosław, 11. st. sierż. Ryś Krzysztof, 12. plut. Słowik Kamil, 13. plut. Szczepaniak Roman Bartosz, 14. kmdr Tokarski Radosław, 15. st. chor. szt. Turczyk Piotr, 16. por. Turoń Mateusz Mieczysław,

17. kpt. Wiechowski Jacek Mieczysław, 18. st. chor. szt. Wołoszyn Sebastian Czesław, 19. mjr Wronka Paweł Waldemar,

20. st. kpr. Zgliniecki Grzegorz Stanisław, 21. st. szer. Żelazny Kamil, 22. mjr Żyłczyński Tomasz Józef, za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

23. ppłk Kirschenstein Jarosław Gerard, 24. ppłk Neffe Jarosław.