Monitor Polski

M.P.2020.436

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lutego 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 45/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Andrzejewski Faustyn Bolesław, 2. Bartosiewicz Janusz, 3. Bartosiewicz Urszula Anna, 4. Barwiński Kazimierz,

5. Bera Lesław Jan, 6. Bielak Lesław Janusz, 7. Biernat Władysław Franciszek, 8. Bochenek Mirosław Jan, 9. Byrcz Władysław Jan, 10. Czerwiński Stanisław Andrzej, 11. Dąbrowski Jerzy, 12. Dąbrowski Ryszard Stanisław, 13. ks. Dołhań Zbigniew, 14. Dybowski Arkadiusz Władysław, 15. Fritz Roman Henryk, 16. Gabert Zygmunt, 17. Galek Edmund,

18. Jaroszewicz Jan Zbigniew, 19. Jaśkiewicz Jacek, 20. Jóźwiak Roman Stanisław, 21. Klint Wiktor, 22. Kończak Leszek Roman, 23. Kozak Jerzy, 24. Krusińska Teresa, 25. Kuczek Andrzej Wojciech, 26. Kulma Alfred Stanisław, 27. Linczowski Marek, 28. Lipka Elżbieta, 29. Luźniak Jerzy Andrzej, 30. Marciniak Marek, 31. Miedziak Krzysztof Paweł, 32. Modelewski Piotr, 33. Ostrowski Grzegorz Wiesław, 34. Pachniak Janusz Ryszard, 35. Pajdak Włodzimierz Leszek, 36. Pełka Jan,

37. Piwowar Bronisław Tadeusz, 38. Pomirski Mirosław Romuald, 39. Radzio Józef Witold, 40. Rozpędowski Radosław,

41. Ryszawy Jan Mieczysław, 42. Sierzputowski Ryszard, 43. Smyk Marek Ekspedyt, 44. Stecko Bogusław, 45. Stępniewski Andrzej Adam, 46. Szczepański Zbigniew Kazimierz, 47. Szostak Eugeniusz Stanisław, 48. Szymańska Grażyna Jadwiga,

49. Więckiewicz Aleksandra Bożenna, 50. Więckowski Adam Piotr, 51. Wójcik Tomasz Feliks, 52. Wyrzykowski Jerzy Tomasz, 53. Złotkowski Lucjan,

pośmiertnie

54. Branicki Stanisław Ryszard, 55. Jabłoński Jan Czesław, 56. Lackorzyński Leszek Juliusz, 57. Lonc Roman,

58. Zachnik Kazimierz Stanisław, 59. Zakrzewski Tadeusz.