Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.134

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 581/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi dla nauki polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cholewa Marian,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kostański Leszek Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Koperski Czesław Andrzej, 4. Weymann Mikołaj Paweł,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

5. Bujarski Zbigniew, 6. Kopacki Henryk Adam, 7. Krukowski Mirosław, 8. Ronowicz Remigiusz, 9. Szymański Albin Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

10. Jasiński Dariusz Tadeusz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Grząśko Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Goławski Sylwester, 13. Jurkowski Adam,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kłaczewski Witold Jerzy, 15. Stefanek Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. ks. Huszaluk Józef Jan,

za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Schulz-Brzyska Agnieszka Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Szymanowicz Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Antos Justyna, 20. Cirut Adam, 21. Kozak Krystyna, 22. Kraczek Krzysztof, 23. Misztal Jerzy Franciszek, 24. Polczak Kazimierz, 25. Szewczuk Robert, 26. Zarębska-Jachymek Beata Katarzyna,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Marczak Zbigniew Andrzej, 28. Pałczyński Bernard,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kielanowicz-Marciniak Janina Henryka,

za zasługi w upowszechnianiu prawdy historycznej, za działalność na rzecz kształtowania postawy patriotycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Nowakowski Edmund Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Ziombski Marcin,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży:

32. Michałowska Aurelia Bogusława, 33. Skrzypek Dorota,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

34. Więckiewicz Urszula Róża,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Barański Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kmieciak Barbara,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Połojko Halina Adela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Penar Irena Maria,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Oczoś Marian Józef, 40. Ożóg Leszek Jan, 41. Podgórski Sławomir Rafał, 42. Telma Lucjan Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Darwiński Zbigniew Wojciech, 44. Maczuga Tomasz Damian, 45. Plizga Bogdan, 46. Szyszka Elżbieta Lucyna,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej

47. Machulak Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia

48. Radoń Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Małecki Mirosław Stanisław,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej i patriotycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Marczak Anna, 51. Marczak Lech,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu spółdzielczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Raniewicz-Lis Grażyna Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Rybczyńska Danuta Maria, 54. Szafrańska Danuta Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Wierski Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

56. Iwańczuk Ernest Janusz, 57. Jakubiak Cezary Jan,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

58. Kamiński Arkadiusz Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

59. Białuski Łukasz, 60. Biedziak Paweł Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

61. Sołtysik Marek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności społecznej, za upamiętnianie wydarzeń historycznych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Dickert Paweł Ryszard.