Monitor Polski

M.P.2019.1002

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 430/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w pracy dziennikarskiej i radiowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Uzdańska-Leoniuk Elżbieta Stefania,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chlasta Grzegorz, 3. Głogowska Aleksandra Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Całczyńska-Czuba Magdalena Maria, 5. Jakimiak Jolanta, 6. Teodorczuk Małgorzata Beata, 7. Wawrzyńska-Bąk Justyna Agnieszka,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. ks. Werra Zbigniew Józef,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. ks. Kwiecień Bogdan Stanisław, na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

10. Szczepański Marian Zygmunt,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Błoński Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bartczak Grzegorz Longin, 13. Smorąg Hubert Paweł, 14. Władymiruk Elżbieta Barbara, na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej,

za wkład w rozwój ruchu uniwersytetów trzeciego wieku

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Orężak Iwona Małgorzata,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Dominiak Marek Ludwik,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Owczarek Marcin.