Monitor Polski

M.P.2019.998

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 415/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Finansów

za zasługi w działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa obrotu międzynarodowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Muszyński Dariusz,

na wniosek Ministra Infrastruktury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu

2. Ozimek Piotr Marek,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój transportu

3. Wiktorowicz Marek,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Jamróz Dariusz, 5. Przywara Jan,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi dla rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Błaszkiewicz Ryszard, 7. Chmielewski Grzegorz Kazimierz, 8. Molenda Roman, 9. Siudzińska Ewa Barbara, 10. Szarszewski Jacek Ryszard, 11. Ziemba Bartłomiej Marian,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Kuchciak Andrzej Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kulnianin Tomasz Jan, 14. Łukiewicz Irena, 15. Pawłowski Grzegorz, 16. Persona Robert Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury regionalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Obroślak Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

18. Marzec Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

19. Skiba Andrzej Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

20. Żółkiewska Beata Józefa,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kałuża Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Witkowski Waldemar, 23. Złoty Władysław Antoni,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania historii oraz rozwoju polskiego lotnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

24. Karst Lesław Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Ekner Jerzy Antoni Eugeniusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Szymczak Andrzej,

za zasługi w upowszechnianiu historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Jasiński Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Grabowska Olga, 29. Krawczyk Dariusz, 30. Rodowicz Joanna Dorota, 31. Ruszkowski Zbigniew, 32. Rychcik-Nowakowska Agnieszka Ewa, 33. ks. Szwejkowski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Borys Florian, 35. Główka Leszek Henryk, 36. Matuszak Joanna Katarzyna, 37. Szkop Ireneusz Józef, 38. Wachowski Sławomir Witold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Adamski Artur Wojciech, 40. Michałowski Zygmunt Emanuel, 41. Nowak Krzysztof, 42. Pyśk Antoni, 43. Schmidt Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Brudny Adam Krzysztof, 45. Drapińska Aneta, 46. Gola Bernarda Maria, 47. Górnik Piotr Jan, 48. Janecka Renata Barbara, 49. Kolon Ireneusz Sylwester, 50. Kozłowska-Wolny Marzena Ewa, 51. Kretek Robert Stanisław, 52. Mrowiec Małgorzata Barbara, 53. Orzech Anna Maria, 54. Reichman Renata Katarzyna, 55. Szpyrka Tomasz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz pomocy dzieciom

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Łabaj Danuta Monika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej:

57. Bogdanowicz Barbara Maria, 58. Juskowiak Barbara Mirosława, 59. Walczak Marta Halina, za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

60. Kamczyk-Godowski Zbigniew Marian, na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Łukawski Tomasz Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska i zasobów wodnych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Brymerska Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Bębacz Celina Bogusława, 64. Czerwiński Waldemar Adam, 65. Konopka Andrzej Jerzy,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. ks. Matuszek Marian Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Prawdzik Jarosław Bogumił, 68. Szostek Roman Ireneusz,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Jędrzejczyk Piotr, 70. Szanter Irena,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Ochał Artur,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Szczodry Adam Marian.