Monitor Polski

M.P.2019.991

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

401/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi dla obronności kraju odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Kuśmierczak Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. płk Wyrostek Ireneusz Adam.