Monitor Polski

M.P.2019.990

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 393/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Błachucka Anna, 2. Neumann Hieronim,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Adamczyk Mirosław Piotr,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności kraju

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. płk Cichowicz Mariusz, 5. ppłk Włoczewski Adam Roman,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Januszek Robert Paweł, 7. Kurek Marek, 8. Pawlak Marian Grzegorz, 9. Sorys Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Karolak Jacek, 11. Kozak Mirosław Bogdan, 12. Majchrzak Tomasz, 13. Naskręcki Kazimierz Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Adamiak Włodzimierz, 15. Jabłońska Jolanta Maria, 16. Jankowski Grzegorz Ryszard, 17. Janowski Jarosław, 18. Kamola Błażej, 19. Kotwińska Danuta Iwona, 20. Siennicki Bogusław Gerard, 21. Zaborski Robert Paweł,

na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Leonowicz Krzysztof Leon,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz dzieci potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bobek Jadwiga Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Klimkowska Maria,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Buczkowski Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Duda Andrzej Stanisław, 27. Hamuda Robert Tomasz, 28. Mazurkiewicz Dariusz Piotr, 29. Sadownik Tomasz, 30. Stodolny Sławomir Tadeusz, 31. Wojtuń Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Błasiak Jarosław Andrzej, 33. Bołba Andrzej, 34. Jureczko Maciej Klaudiusz, 35. Kocińska Ewa Małgorzata, 36. Kowalski Paweł, 37. Kozieł Mieczysław, 38. Majcher Mirosław Mieczysław, 39. Malon Piotr Aleksander, 40. Prajs Piotr, 41. Syta Karol, 42. Szydłowski Dariusz Marek, 43. Śliwiński Radosław Marian, 44. Zaporowski Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Gąsior Piotr Antoni,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Łuczak Stefania Aniela, na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej energetyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Szymczyk Władysław Szymon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Domaradzka Sabina, 49. Grabiszewska Anna Małgorzata,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i ochrony przeciwpożarowej, za działalność społeczną i charytatywną

50. Bachara Marek Robert,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania historii Polski

51. Lach Jan Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Izworski Andrzej, 53. Łaciak Marian Stanisław, 54. Żywczak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Czechowicz Jan Edward, 56. Fularski Augustyn Władysław, 57. Piwowar Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Hahn Rafał Krzysztof, 59. Kłósek Wacław Tadeusz, 60. Rojek Augustyn Wiesław, 61. Sordyl Stefan, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Baran Kazimierz, 63. Kajmowicz Aleksander Jan, 64. Michałek Ewa Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Bieniaś Monika, 66. Dul Czesław, 67. Matras Jadwiga Maria, 68. Stolarz Kazimierz Andrzej, za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Dragon Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz profilaktyki uzależnień:

70. Bartoszek Irena, 71. Rzadkowska Marta Irena,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój transportu

72. Czopek Andrzej Roman,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

73. Dąbek Zofia Stanisława,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa:

74. Krauze Mieczysław Janusz, 75. Ossadnik Hubert, 76. Sieradzki Stanisław Władysław,

za zasługi w upowszechnianiu historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Boczar Marian Tomasz,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w upowszechnianiu i propagowaniu sztuki muzycznej, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kruciński Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Giedź Jerzy,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Kamiński Marek Jan, 81. Karbowy Krystian Edmund, 82. Pilarczyk Włodzimierz Jan, 83. Skorupski Ryszard Dominik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Błaszkiewicz Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Czarnecki Wojciech, 86. Kimstacz Jerzy, 87. Maciejewski Mirosław, 88. Nowak Maria, 89. Słowiński Arkadiusz, 90. Swora Hieronim, 91. Szadkowski Rafał, 92. Szulczyk Sławomir, 93. Tęgos Radosław, 94. Więckowski Wiesław Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz dzieci potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

95. Brewka Piotr,

za zasługi w upowszechnianiu i upamiętnianiu historii Polski:

96. Butowska Wanda, 97. Furmaniuk Janusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju chóralistyki:

98. Głowacki Rajmund Andrzej, 99. Nowicki Witalis, 100. Rajcic-Mergler Hanna Barbara, 101. Zdrojewska Daniela Maria,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Flieger Lucyna Anna, 103. Kolanowska Irena, 104. Stepanow Beata Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Majewska Zdzisława Kazimiera, 106. Solińska Elżbieta Józefa.