Monitor Polski

M.P.2019.916

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 359/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi dla obronności kraju odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1. gen. dyw. Król Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. ppłk Puchała Krzysztof Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. płk Elak Leszek,
4. płk Kiszkowiak Cezary Janusz,
5. Nyszk Wojciech Zdzisław.