Monitor Polski

M.P.2019.910

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 345/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Prądzyński Andrzej Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Jasik Zenon, 3. Kasprzak Zdzisław, 4. Kurnik Wiesław Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Szabelewski Paweł Marek,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa państwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. asp. szt. Wasilewski Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. kom. Łagódka Grzegorz Tadeusz, 8. Trynda Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. asp. szt. Cabański Piotr Adam, 10. nadkom. Fit Sebastian Ryszard, 11. kom. Gajda Konrad Jakub, 12. podinsp. Kędzierski Jan Józef, 13. podinsp. Kołodziejski Zbigniew,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. ks. Dziduch Józef, 15. ks. Ważny Jerzy Henryk,

za zasługi w działalności związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Radko Krzysztof Jerzy,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bednarczuk Tadeusz Jan, 18. Szmid Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Ceglarek Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kolecki Damian Robert, 21. Motyliński Wiesław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Chmurski Andrzej Witold,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Stysiński Andrzej Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Zieliński Piotr Maciej,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz promowania i rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Marcisz Ewelina Maria.