Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.802

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 244/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój bankowości:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ciska Ewa Maria, 2. Macierzyński Michał, 3. Michalska Iwona Maria, 4. Szot Ryszard, 5. Trzepietowska Marzanna Beata, 6. Wilk Lidia, 7. Wiśniewski Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Chowaniec Józef Tadeusz, 9. Napierała Edwin Jan, 10. Pach Paweł Krzysztof, 11. Witkowski Radosław Paweł, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Porządnicka-Lamch Edyta Małgorzata, 13. Urbanek Grzegorz Maciej, 14. Wisz Piotr Paweł, na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój i bezpieczeństwo transportu drogowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Milewski Bolesław, 16. Sawicki Edmund,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Graczyk Ryszard Antoni, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Grzegorzewska Iwona Alicja, 19. Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. ks. Brzeziński Mirosław, 21. Buk-Cegiełka Marta Stanisława, 22. Kołodziejczyk Renata, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Chmura Barbara Elżbieta, 24. Chmura Tadeusz Marian, 25. Grabnicka Krystyna Zuzanna, 26. Grabnicki Stanisław, 27. Krajewska-Zięba Renata Katarzyna, 28. Krakowska Grażyna, 29. Penar Robert, 30. Penar Sylwia, 31. Wiaduch Alicja Leokadia, 32. Wiaduch Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Klimiuk-Bibik Katarzyna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Gaca Mariola Jolanta, 35. Gaca Michał Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Chrustowska Sławomira Bogusława, 37. Rezmer Maria, na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania postaw patriotycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Znamiec Jan Lucjan, 39. Żmudzki Andrzej Józef, 40. Żmudzki Franciszek Grzegorz, na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kaczmarczyk Hanna Małgorzata, 42. Kolatorski Władysław, 43. Widlicki Mirosław Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kudlicki Łukasz Jerzy,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz dzieci potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

45. Gieraga Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania wartości patriotycznych i tradycji oręża polskiego

46. Szkiłądź Dariusz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Zujko Romuald,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Niedokos Józef,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Dzida Józef Czesław, 50. Kotwica Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Krzeszowski Janusz Mariusz, 52. Lewandowski Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Buda Mariusz Krzysztof,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz propagowania i rozwoju pszczelarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Lipiński Zbigniew Adam, 55. Wilde Maria, za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. ks. Rycio Marek.