Monitor Polski

M.P.2019.801

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 243/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. st. chor. szt. Dąbek Jarosław Jan, 2. ppłk Gadomski Piotr Józef, 3. płk Grabski Paweł Piotr, 4. ppłk Kapliński Stanisław, 5. płk Konczal Robert Janusz, 6. płk Moszczyński Arkadiusz,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. kmdr Romanowski Zbigniew,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. płk Paliwoda Krzysztof Andrzej.