Monitor Polski

M.P.2019.662

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 maja 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 233/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25 i 730), na wniosek Wojewody Pomorskiego, za zasługi w działalności społecznej i samorządowej odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1. Majewska Magdalena Katarzyna,
2. Majewski Michał Marcin.