Monitor Polski

M.P.2019.658

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 226/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, za heroiczną postawę w niesieniu pomocy Polakom będącym ofiarami systemów totalitarnych XX wieku, za wybitną odwagę w obronie ludzkiej godności i człowieczeństwa odznaczeni zostają

MEDALEM VIRTUS ET FRATERNITAS

1. Abdikarimov Tassybay, 2. Vaseiko Oleksandra,

pośmiertnie

3. Eiss Chaim Israel, 4. Giergiel Anatolij, 5. Giergiel Zinaida, 6. Konopczyński Władysław Aleksander, 7. Kühl Juliusz, 8. Ładoś Aleksander Wacław, 9. Nagórka Antoni, 10. Nagórka Władysława, 11. Rokicki Konstanty, 12. Ryniewicz Stefan Jan, 13. Silberschein Abraham, 14. Utassy Lóránd.