Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.558

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 179/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kopyra Jacek Piotr,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. nadinsp. Pobuta Krzysztof Mariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. insp. Sowa Zbigniew Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Czternastek Bogusław Jan,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Stanisz Beata Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Jagodziński Paweł Piotr, 7. Kędzia Andrzej Włodzimierz, 8. Moczko Jerzy Andrzej, 9. Nowicki Michał Janusz, 10. Rębała Leszek Andrzej, 11. Surdacka Anna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Filipiak Paweł Wiesław, 13. Galij Antoni Kazimierz, 14. Jurek Jakub, 15. Kubicki Marek Antoni, 16. Pliszkowski Artur Michał, 17. Szablewski Krzysztof Jan, 18. Wachowiak Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kędziora Waldemar Artur,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Malendowski Marek,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Florczak Jerzy Michał,

22. Kura Piotr Jan,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania historii regionalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Biernacki Zbigniew Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

24. Korzeniewski Arkadiusz Przemysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

25. Kwiatkowski Maciej Piotr,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Marzec Ryszard Stanisław, 27. Wnuk Ernest Longin,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Osuch Błażej Daniel,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Gembiak Wiesław Franciszek, 30. Mikstacki Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Snadna Małgorzata Dorota,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Obalski Tadeusz Paweł, 33. Witek Adam Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Jerchel Janusz, 35. Nawrot Bartosz Łukasz.