Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.542

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 145/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bujalski Zygmunt, 2. Leszczyńska Teresa, 3. Leszczyński Stanisław, 4. ks. Lićwinko Antoni, 5. Lilpop Anna Zofia, 6. Murawko Józef, 7. Powichrowski Marek, 8. Purta Jan, 9. Romanowska Jadwiga Maria, 10. Sakiel Jan, 11. Sługocka Teresa Józefa, 12. Smela Janusz Aleksander, 13. Strubel Krystyna, 14. Waluda Andrzej,

pośmiertnie

15. Ciniewicz Zdzisław.