Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.541

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 144/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bieniek Ryszard Feliks, 2. Borszcz Józef Karol, 3. Brewczyk Michał Eugeniusz, 4. Ciecieręga Janusz Mikołaj, 5. ks. Durczok Eugeniusz Józef, 6. Dworaczyk Henryk Marian, 7. Franiel Andrzej Emanuel, 8. Fułat Antoni, 9. Grela Andrzej Franciszek, 10. Janowicz Witold Robert, 11. Kaśnicki Henryk Marian, 12. Kawnik Adam Antoni, 13. Koprek Franciszek Andrzej, 14. Krakowiak Marek Czesław, 15. Liczberska Barbara Janina, 16. Madej Zygmunt, 17. Moryl Danuta Maria, 18. Mróz Tomasz Michał, 19. Nikodem Jerzy Bronisław, 20. Nowak Erwin Jerzy, 21. Nowak Irena Paulina, 22. Piętak Krzysztof Jan, 23. Potempa Henryk Paweł, 24. Potempa Piotr Paweł, 25. Religa Marian Stanisław, 26. Rychel Robert, 27. Rzepa Marian Władysław, 28. Sabatowski Wiesław Edward, 29. Skubek Ryszard Stefan, 30. Szmidt Marian Henryk, 31. Trzonkowski Kazimierz, 32. Wątor Ireneusz Józef, 33. Wilk Leszek Tadeusz, 34. Wodniok Henryk, 35. Zommer Jacek Tadeusz,

pośmiertnie

36. Mzyk Alojzy Władysław, 37. Wisniewski Józef, 38. Włoch Antoni.