Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.536

Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 marca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 126/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kolaska Marceli Eugeniusz, 2. Reiner Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Jabłoński Maciej, 4. Klocek Adam, 5. Lato Piotr, na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Harat Marek Jan, 7. płk Siemiątkowski Mirosław Ferdynand,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej i oświatowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Chrobak Dariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Wasilewski Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki i popularyzacji wiedzy naukowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Macko Marek, 11. Muzyczuk Piotr Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Adamski Marek Janusz, 13. Bolewski Jacek, 14. Głuszak Edmund Wiesław, 15. Kiełkowski Krzysztof Stanisław, 16. Kostuch Sławomir Wojciech, 17. Kozłowski Tadeusz, 18. Kryszak Roman, 19. Orędowski Tomasz, 20. Szpakowski Bogdan, 21. Żuchowski Bogusław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Bączkowski Waldemar Adam, 23. Czapliński Wojciech Jan, 24. Gaura Andrzej, 25. Głos Piotr, 26. Gołaś Grzegorz Rafał, 27. Matwiej Eugeniusz, 28. Szneidrowski Marek Mikołaj, 29. Tęgowski Tadeusz, 30. Żochowski Rafał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji leśnej

31. Balakowicz Maria Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

32. Borowiak Tomasz Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

33. Orciuch Maria Klara,

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Piekarski Mieczysław, 35. Putz Wojciech Antoni,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kais Ryszard, 37. Świetlicki Tomasz Paweł,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz edukacji przyrodniczo-leśnej i ochrony środowiska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Anderwald Dariusz Henryk, 39. Banaszczak Piotr, 40. Wasilewski Grzegorz Tomasz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej, za upowszechnianie historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Szwedo Bogusław Aleksander,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Pasierb Jan Wojciech,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Mrówka Maria Magdalena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności edukacyjno-patriotycznej, za upowszechnianie historii Polski:

44. Bagrowska Izabela, 45. Łapuć Wojciech,

za zasługi w działalności społecznej:

46. Maciejewska Helena, 47. Podskarbi Adam Witold.