Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.530

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 marca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 115/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cieślak Elżbieta Renata, 2. Worobiec Grzegorz Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Mueller-Bieniek Aldona Maria, 4. Paszko Beata, 5. Szczepaniak Magdalena, 6. Wacnik Agnieszka Barbara,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Woźniak Mieczysław Ryszard, na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa,

za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Cieślak Małgorzata Barbara, 9. Grabarz Małgorzata Katarzyna, 10. Manios Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Boik Anna Janina, 12. Krysiak Renata Agnieszka, 13. Odrowski Włodzimierz Józef, 14. Wojdyńska-Kusiak Wioleta Magdalena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Grabarz Angelika Wiktoria, 16. Kapucińska Aleksandra, 17. Kardas Barbara Jolanta, 18. Kaszowska Ewa Bogusława, 19. Krawczuk Anna Alina, 20. Ludwisiak Przemysław Mariusz, 21. Masłowska-Trzeszczak Anna Katarzyna, 22. Olewińska Katarzyna, 23. Samowiak Ewa Elżbieta, 24. Zbijewska-Gęs Małgorzata Agnieszka,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój ruchu uniwersytetów trzeciego wieku

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Korzeniowska-Sondej Maria Janina, 26. Weigt Jadwiga, 27. Zawilska Danuta,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój budownictwa

28. Karpała Józef Wojciech,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

29. Mazurkiewicz Jakub o. Bartłomiej,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. ks. Skalski Edmund Stanisław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój turystyki krajoznawczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Steć Zdzisław Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

32. Gasztold Paweł Zbigniew, 33. Tworek Eugeniusz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i promowania regionalnego dziedzictwa kulturowego

34. Jasińska Teresa Krystyna,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bebich Wieńczysław.