Monitor Polski

M.P.2019.509

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 marca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 101/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju, za wkład w rozwój szkolnictwa wojskowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. gen. bryg. Skorupka Dariusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Szczygieł Józef Stanisław,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bracha Kamil Łukasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dziubaniuk Katarzyna Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Hebda Dariusz, 6. Kmieć Jarosław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Zaremba Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz edukacji patriotycznej:

8. Elgass Miłosz Radosław, 9. Feret Bartłomiej Filip, 10. Śliż Marek Antoni, 11. Trębacz Zbigniew Andrzej

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

12. Hyrczyk Robert Tomasz,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

13. o. Skupień Jacek Mariusz.