Monitor Polski

M.P.2019.507

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 66/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25), na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, za zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zdrowia publicznego odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Barański Zbigniew Henryk, 2. Dzisko Janusz Stefan, 3. Gantner Andrzej Krzysztof, 4. Kitajewska Katarzyna Zuzanna, 5. Klimberg Aneta Jolanta, 6. Sztuka-Polińska Urszula Janina, 7. Wysocki Mirosław Jan.