Monitor Polski

M.P.2019.169

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 583/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. Grochowski Jerzy, 2. Tyrjan Andrzej Tadeusz,

na wniosek Prokuratora Generalnego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony porządku prawnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Engelking Jerzy Bartłomiej, 4. Szeliga Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Barski Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Chmielewski Sebastian Dominik, 7. Dybus Jerzy Stefan, 8. Gałuszka-Górska Agata Sabina, 9. Jagielak Majka Wiesława, 10. Janeczek Tomasz, 11. Kuk Krzysztof, 12. Ostrowski Michał Konrad, 13. Siejbik Zbigniew, 14. Szafrański Tomasz Rafał, 15. Witkowski Ryszard,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Manuszewski Marian Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Chojnicki Marian, 18. Cichocka Elżbieta, 19. Pączka Małgorzata Maria, 20. Spychalski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Marczewski Krzysztof Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Adamczyk Marek Antoni, 23. Mika Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

24. Odyniec Andrzej Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

25. Mrozik Anna,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego i działalność społeczną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Ostraszewska Elżbieta Marianna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

27. Bednarz Stanisław,

za zasługi w pielęgnowaniu tradycji "Polskich Skrzydeł":

28. Mańkowska Krystyna, 29. Mańkowski Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

30. Kielan Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

31. Miller Janusz, 32. Wróbel Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

33. Patrzyk Sylwester Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego i działalność społeczną

34. Gajda Lucyna Paulina,

za zasługi dla kultury

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Czarnecki Henryk, 36. Dębowski Janusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Feliks Józef Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Wolski Tadeusz,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Gil Paweł, 40. Zwara Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Ciereszko Joanna Maria, 42. Nowak Marcin, 43. Poćwiardowski Adam Henryk, 44. Recław Krzysztof Mieczysław, 45. Tuszkowski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Grela Jan,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego i działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Hanus-Turzyńska Anna Maria,

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Jedynak Marek,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. ks. Guzewicz Wojciech,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Dydymski Leszek Paweł, 51. Kempa Mieczysław Sylwester,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Grzech Anna Jadwiga, 53. Talarowska Zofia, 54. Żyto Ryszard,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz zwiększania bezpieczeństwa na drogach

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Kaczmarek Wojciech.