Monitor Polski

M.P.2019.168

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 582/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Janiak Tadeusz, 2. ks. Mlącki Józef Szczepan, 3. Tarapata Kazimierz, 4. Wesołowski Andrzej Paweł.